Privacy

Via dit Privacy Statement informeren VIB Consulting en VIB Academy jou over de wijze waarop onze organisaties omgegaan met jouw persoonsgegevens. VIB Consulting en VIB Academy zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De verantwoordelijken worden hierna gezamenlijk aangeduid als “VIB”. VIB respecteert jouw privacy. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
VIB verwerkt de persoonsgegevens die we van jou ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een cursus, workshop masterclass, een op maat gemaakt programma of de aanmelding voor onze nieuwsbrief of als je op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken daarbij de volgende persoonsgegevens: jouw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de onderwijsvorm waarvoor jij je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens, verschillende data van jouw bedrijf,  jouw feedback over de opleiding en overige informatie die je aan ons verstrekt. Verder wordt er in de verschillende onderwijsvormen gevraagd om data van jouw bedrijf te gebruiken voor opdrachten. Jouw bedrijfsdata wordt dus gedeeld met VIB en de deelnemers van de groep. Daarnaast verzamelt en verwerkt VIB persoonsgegevens in het kader van jouw opleiding, zoals jouw aanwezigheid, eventuele resultaten en of jij de onderwijsvorm (met goed gevolg) hebt afgerond.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jouw persoons- en bedrijfsgegevens worden door VIB verwerkt voor verschillende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan de door jou gekozen onderwijsvorm;
  • het verzorgen van de door jou gekozen onderwijsvorm;
  • jou te ondersteunen bij het volgen van de door jouw gekozen onderwijsvorm
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
  • om jou onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden na ontvangst van jouw expliciete toestemming;
  • om jou de opgevraagde inlichtingen te verstrekken en op jouw vragen te reageren; en
  • om te voldoen aan op VIB rustende wet- en regelgeving.

Zonder jouw persoonsgegevens kunnen we geen contact opnemen of jou informeren over onze diensten wanneer je daarom gevraagd hebt. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk voor bovengenoemde doeleinden. Tevens wordt er vanuit VIB vertrouwelijk omgegaan met jouw bedrijfsdata. Jouw bedrijfsdata is bedoeld ter ondersteuning van de door jouw gekozen onderwijsvorm.

Persoonsgegevens en derden
Jouw persoonsgegevens en bedrijfsdata zijn beperkt beschikbaar voor onze trainers en medewerkers van VIB ACADEMY. VIB zal jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij jij daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan VIB of indien VIB daartoe wettelijk verplicht is of als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Beveiliging en bewaartermijn
VIB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De uitwisseling van gegevens via onze website https://www.vibacademy.com gebeurt op basis van versleuteling met SSL beveiliging. Voor de persoonsgegevens die bij VIB achtergelaten worden, maar niet direct bij een inschrijving voor een onderwijsvorm horen, hanteren we de volgende bewaartermijnen:

Contactformulier                    Max. 2 jaar
Nieuwsbriefinschrijving        tot moment van uitschrijving

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mensing@vibconsulting.nl

Nieuwsbrief
Iedere mailing of nieuwsbrief bevat een link waarmee je je per direct kunt afmelden. De gegevens van het abonneebestand worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VIB en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jouw of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mensing@vibconsulting.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. VIB wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Sociale Netwerken  
Op de website www.vibacademy.com  zijn icoontjes opgenomen om de website of specifieke pagina’s makkelijk te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Deze icoontjes zijn geplaatst met een code die is aangeleverd door de sociale mediakanalen zelf. Deze code zorgt er onder meer voor dat er een cookie geplaatst wordt. Je kunt de privacyverklaring van FacebookLinkedIn en Twitter erop nalezen om te ontdekken wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. We willen je erop wijzen dat VIB niet instaat voor de verwerking door dergelijke bedrijven en dat zij hun privacyverklaring kunnen wijzigen.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer herleidbaar naar jou.

Deze verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van je computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Je kunt het privacybeleid van Google nakijken voor meer informatie of specifiek het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om VIB als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Uitsluiten van gegevensverzameling
Wil je niet dat jouw geanonimiseerd bezoekgedrag vastgelegd wordt, dan kun je ervoor zorgen dat “Google Analytics” géén gegevens vastlegt in de cookies. Hiervoor kun je een plugin installeren in je eigen internet browser. Klik hier voor een overzicht van opt-out plugins voor diverse browsers.

Wil je helemaal geen cookies accepteren tijdens je bezoek aan onze website? Pas dan de privacy instellingen van je browser aan.

Aansprakelijkheid
In geen geval kan VIB aansprakelijk worden geacht voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van onze website via uw computer, IP-adres en identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid daarvan.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

VIB
Lauwers 14
9405 BL Assen
T: +31 (0) 592 614265
E: info@vibconsulting.nl

Marchien Ensing is de functionaris gegevensbescherming van VIB zij is te bereiken via mensing@vibconsulting.nl 

error:
Scroll naar top

Op de hoogte blijven van ons aanbod?